2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Baisus lenkų akibrokštas

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviams-baisus-lenku-politiku-akibrokstas.d?id=73171576

    Šįkart, sau gana neįprastai, reaguoju į šios dienos naujieną (nuoroda viršuje).
Kas gi atsitiko dabartinei lenkų valdžiai? Kas ten darosi jų Seime? Viršų ima totalūs radikalieji sluoksniai!
    Gerai Laurynas Kasčiūnas sako, jog šita Lenkijos valdžia gyvena tarsi apsuptoje tvirtovėje. Ukrainiečiai- priešai, lietuviai- priešai, jų nacionalistinės ideologijos- totalitarinės... Absurdas kažkoks, ne kitaip! Kuo pats kvepia, tuo ir kitą tepa...
    Tuoj paburnosiu aš ant tos slavų genties, savo valstybės teritorija dabar aprėpusios kone pusę Rytų Europos... Jūs patys nacionalistai, totalitarizmo ir autoritarizmo platintojai! Prisiminkime kad ir praėjusio amžiaus pradžią, tą patį jūsų aukštinamą Jozifą Pilsudskį (Juozą iš Pilsūdų, gente lituanus, nacio polonis, ar ne?). Ar ne jo valia, jo, tuometinio lenkų karo ministro, iš Lietuvos buvo atimtas Vilniaus kraštas, atgautas tik pragyvenus visai žmonių kartai? Ir dar klastingai sulaužius Suvalkuose pasirašytą Taikos sutartį... Ar ne jūsų pavyzdžiu karinį perversmą pas mus įvykdė Antanas Smetona 1926 metų gruodį, kai tuo tarpu Lenkijoje jis įvykdytas tų pačių metų gegužę? Diktatūros ir autoritarizmo idėjas iš jūsų, gerbiamieji lenkai, lietuviai ir paėmė. Argi ne taip?
    O nusigrūdus dar toliau, į Viduramžius... Kai lenkai išgyveno savo dinastinę krizę, 1370 metais mirus vaikų nepalikusiam Kazimierui III Didžiajam, ką darė jų didžiūnai, kur jie kreipėsi? Taip, pradžioj į vengrus, o paskui? Taip, taip, į pagonis lietuvius, į kunigaikštį Jogailą! Kažin kaip tuomet dar didžialenkiškos idėjos dar nebuvo taip pas juos išplitusios, kaip vėliau... Apie jokį autoritarizmą niekas nė nesapnavo. Ėjo pas Jogailą, prašė, įtikinėjo žadėjo... Apkrikštijo lietuvius lenkai, europietišką kultūrą mums atnešė, o praėjus beveik 630 metų šitaip negarbingai jų tautos išrinktas Seimas nori pasielgti. Gerai, kad vis dėlto, kilus triukšmui (ne aš pirmas čia, Lietuvoje, ir ten, Lenkijoje, ėmiau triukšmauti), klausimo svarstymas išbrauktas iš darbotvarkės.
   Dar jiems XX- ojo amžiaus pradžioje buvo maža to geopolitiškai Lietuvai svarbaus krašto, dar buvo atsiriekę ir dalį Ukrainos su Lvovo miestu. Pasirodo, ir iš ten Lenkijon dabar transportuojamas totalitarizmas... Baisu, reikia kovoti.
Ačiū Aukščiausiajam, sveikas protas nugalėjo. Bent jau kol kas. Žiūrėsime, kas bus vėliau.