2016 m. kovo 18 d., penktadienis

Kovo 11-oji

Šita diena jau buvo lygiai prieš savaitę. Bet laukiau, kol mintys galvoje susigulės, kad galėčiau ką nors naudingo jums ir sau parašyti. Truputį flegmatiškos prigimties esu, ką jau čia padarysi...
Taigi 1990 metų kovo vienuoliktoji diena. Kas nepamena, priminsiu- buvo sekmadienis. Ir tos dienos vakare, apie 23 valandą buvo nutrauktas "1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybingumas." Lietuva vėl tapo nepriklausoma šalimi. 
Užduotis jums , mielieji skaitytojai: man tą dieną suėjo lygiai šešeri metai, šeši mėnesiai ir šešios dienos. Klausimas: kada mano gimtadienis? 
Taip, tikrai, būtent tokiu skaičiumi, trimis šešetais pažymėtas ir visas mano gyvenimas šioje valstybėje. Apreiškime Jonui jis laikomas Žmogaus skaičiumi,  iš blogosios pusės- paties šėtono skaičiumi. Bet per daug  nesikremtu, kažkam reikėjo ir tada ateiti į šį pasaulį. 
Tais metais pradėjau lankyti mokyklą, rugsėjo pirmąją nuėjau į pirmą klasę. Neteko jau būti nei spaliuku, nei tuo labiau, komjaunuoliu, kaip mamytei su tėveliu. Nuo patalpų sienų jau buvo nuimti portretai su Lenino veidu. Atėjo laisvi laikai. Tuo metu dar daug ko nesupratau, bet širdy jutau, kad kažkas keičiasi į gera. Tad tokie gana šviesūs mano ankstyvos vaikystės prisiminimai.
Mūsų valstybei tie pirmieji metai buvo sunkūs, pripažinkime. Vienas po kito sekantys Maskvos ultimatumai, Ignalinos AE blokada, ekonominė blokada vasarą... Viskas galų gale peraugo į 1991 metų sausio įvykius. Ir štai, pagaliau,- pirmoji kregždė tarptautinėje arenoje- atsikūrusią Lietuvą pirmoji pripažįsta Islandija, nedidukė sala- valstybė Atlanto vandenyne. 
Dėl valstybės pripažinimo dabar mėtysiu akmenis į mūsų dabartinius Vakarų sąjungininkus- kur gi jūs buvote anksčiau, kodėl tik po Islandijos pripažinimo, t.y. beveik po metų jūs jau mus pradėjote laikyti lygiaverčiais? Bijojote, kad sovietų  tankai nuo Berlyno iki La- Manšo sąsaurio nuvažiuos? Michailas Gorbačiovas turbūt tam nebūtų ryžęsis. O JAV su Džordžu Bušu Vyresniuoju? Nepaisydami lietuvių bendruomenių raginimų tenai, lindėjote kaip pelytės savo Baltuosiuose Rūmuose, Vašingtono Pensilvanijos aveniu? Po tiek metų tas jau atleistina, bet tuomet neparodėte drąsos, nepateisinote savo tėvų, besikovusių II- ojo pasaulinio karo mūšių laukuose heroizmo.
Taip, man dabar lengva kaltinti. Mūsų Vakarų draugai tą savo kaltę jau išpirko, priimdami Lietuvą į visas įmanomas tarptautines organizacijas.
Na o "draugai" komunistai su savo valstybe galavosi dar iki 1991m. pabaigos. Baltarusijos Bielovežo girios tankmėje gruodžio mėnesį buvo pasirašyta sutartis dėl TSRS suskilimo.
Taigi kovo 11-oji amžiams įsirėžė į Lietuvos istoriją. Kaip ir Vasario 16-oji ar liepos 6-oji ji atspindi mūsų tautos ir piliečių ryžtą, didvyriškumą, pasiaukojimą būti, egzistuoti, gyventi,ir  nenykti.