2015 m. lapkričio 25 d., trečiadienis

Lapkričio mėnuo

Lapkričio mėnuo- pats tamsiausias visuose metuose. Dėl trumpėjančių dienų. Bet nunėrus giliau į istoriją, jis neatrodo toks tamsus. Lapkričio 11-ąją kaimynai lenkai minėjo Nepriklausomybės dieną, po savaitės- kaimynai latviai tą patį. Dar po penkių dienų- Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena. Kariai turbūt gerai žino ir tai, kad 1919 metų lapkričio 10-ąją gimė įžymiojo automato AK-47 kūrėjas Michailas Kalašnikovas. Mirė tik prieš dvejus metus, 2013-aisiais.
Tačiau šį kartą noriu daugiau apsistoti ties kita, apvalesne data.. Lygiai prieš 70 metų, 1945- ųjų lapkričio 20-ąją Vokietijos mieste Niurnberge prasidėjo teismo procesas, teisęs jau sugriuvusios nacių valstybės vadus: Rudolfą Hesą, Joachimą Ribentropą, Vilhelmą Keitelį, Hermaną Gėringą ir kitus. Truko iki kitų, 1946 metų spalio. Kaltino tuos žmones dėl II pasaulinio karo sukėlimo, dėl žydų holokausto, karinės agresijos, kitataučių, kitaminčių naikinimo. 12 pagrindinių vadų sulaukė mirties bausmės pakariant. Kiti atsėdėjo Berlyno Špandau kalėjime įvairias bausmes. Iki gyvos galvos nuteistas Hesas mirė po 41 metų.
Sovietams ir tuomet gerai "nuskilo". Vakarų pasaulį tikrai kažkuo žavėjo dėdulė Stalinas, jo kuriamas "šviesus, komunistinis rytojus". Mokėjo užmaskuoti savo darbelius sovietai ir dėl to Damoklo kardas ant jų vadovybės galvų nepakibo, o jų atstovai nugalėtojų pusėje teisė nacius.
Iki šiol dar kybo ore klausimas, kas tą karą sukėlė. Ypač neaiški 1941 metų birželio 22 dienos istorija. Rusų autoriai Viktoras Suvorovas ir Markas Soloninas rašo, kad iš tikrųjų tai Stalinas ruošėsi puolamajam karui, o Hitleris gindamasis pirmasis ir užpuolė. Bet Niurnberge kaltas liko pastarasis ir jo pavaldiniai. Ateity, manau, tikrai atsidarys visi reikalingi, slapti archyvai ir paaiškės tikroji tiesa dėl to.
Patys vadinamieji sąjungininkai irgi nebuvo šventieji. Bombardavo iš oro Kylį, Drezdeną, kitus Vokietijos miestus. Žuvo ne tik kariai, bet ir civiliai. Kitaminčius turbūt naikino ir britai Indijoje, bandydami išlaikyti iš rankų slystančią kolonijinę valdžią tenai. Taigi perfrazuojant vieną lietuvišką patarlę, apie Niurnbergo procesą būtų galima pasakyti šitaip:"Teisė murzinas puodas katilą juodą"...
Bet vokiečiai- nenugalimi, moka pakilti iš pačių juodžiausių nesėkmių. Lapkričio mėnesį jie ir Berlyno sieną nugriovė, Nikitos Chruščiovo įsakymu pastatytą (1989m). Ir naujas jiems iššūkis- pabėgėlių krizė. Visi pabėgėliai traukia Vokietijon dėl gero ekonominio gyvenimo ten. Atsigavo per tuos 70 metų po Niurnbergo šalis, nepalūžo. Tokios šalies piliečiai verti pagarbos. 
Tiek apie lapkričio sukaktis.