2015 m. lapkričio 4 d., trečiadienis

Karai, suirutės, nepritekliai

Pašnekėkime šį kartą gal ir nelabai malonia, bet labai aktualia tema: apie karus, suirutes... Pagal mokslinę klasifikaciją juos turbūt įmanoma skirstyti įvairiai: vidiniai bei išoriniai; pilietiniai ir ekspansiniai; informaciniai ir hibridiniai;  religiniai, teroristiniai ir t.t, ir pan. 
Nagi ir kodėl dabar tie žmonės nuo pačių seniausių laikų civilizacijos istorijoje  kariauja, ko jiems vis neužtenka? Senovės Romai neužteko išteklių. Apglėbė tuomet pusę pasaulio. Viduramžiais- neįsivaizduojamas laike net ir dabar, bet pavadinimas išliko ir jis, jei atvirai, šiurpina- Šimtametis karas! Nepasidalijo kažko kadaise romėnų provincijomis buvę kraštai- Albionas ( Anglija) ir Galija (Prancūzija). Dar vėliau- Trisdešimties metų karas, jau dėl religijos skirtenybių. Pirmas, Antras pasauliniai praėjusiame amžiuje... O ir dabar- Ukraina, Afganistanas, Irakas, Sirija... Kas darosi, galų gale?!
O gal čia kalta žiniasklaida, masinės informacijos priemonės, vadinamoji " ketvirtoji valdžia", dažnai taikanti iškilti į pirmąją? Taip išpučia iki begalybės kiekvieną tenai mirtininkų išpuolį kažkur toli, Afganistane, o apie Kaune gydytojų operuotą, klausą atgavusią mergaitę praneša pačiame savo naujienų gale.
Žmogus gi deklaruoja, kad jis yra protinga būtybė. Pristeigusi įvairių prieš karą kovojančių organizacijų- Jungtinės Tautos, Raudonasis Kryžius,,, bet vis tiek nieko neišeina joms padaryti, kažin kur siūlų galai nesusiriša, o susipainioja tie siūlai į didžiausią Gordijaus mazgą, daug sudėtingesnį už aną, mitinį; šiojo taip pat žmogui nebuvo kantrybės išpainioti, buvo nukirstas kardu. Tad ar dabar pavyks?
O gal būtų geriau, kad žmogus išnyktų? Juk yra mokslininkų kuriamos teorijos apie tai, kas būtų, jei nebeliktų pasauly nė vieno žmogaus. Atsigautų gamta, vandenys nebūtų teršiami visokiais chemikalais...  Iš geologinės praeities gyvūnų ir augalijos liekanų atsiradusi nafta taip pat nebūtų taip eikvojama. Matot, gi automobiliais važinėti, reaktyviniais lėktuvais skraidyti žmogus sugalvojo, paprastų, arkliu traukiamų vežėčių jam neužteko. 
Susinaikinsim, išsižudysim visi karuose, protingieji Dievo kūriniai, liks tik keli, rakčiukais prisukami geležiniai vilkai, kurie staugs naktimis, į palydovą Mėnulį žiūrėdami...