2015 m. spalio 24 d., šeštadienis

Graikija šiandien ir praeityje

Pasakysiu jums, kad noriu daugiau pakeliauti po plątųjį pasaulį, kur nors toliau už Lietuvos ribų. Nebeišsitenku čia kažkaip...Ir viena pirmųjų šalių, kurią norėčiau aplankyti, būtų Graikija, visos Europos civilizacijos lopšys.
Kažkada, kai aklasis dainius Homeras rašė savo didžiąsias poemas, Graikija ir graikai (aišku, jie dar nesuvokė savęs kaip vienos tautos, buvo susiskirstę atskirais miestais, poliais) buvo kitokie. Kaip ir mes visi. Mažiau norų, mažiau poreikių, mažiau priešpriešų. Statė didingus pastatus, įgyvendino pirmosios demokratijos idėjas, filosofavo. Bet, įžengus krikščionybei (čia akmenėlis į jos daržą), visa tai europiečiai paniekino, laikė jos kultūrą pagoniška, nieko verta. Kažkaip tikrai negražiai čia išėjo.
Vėliau savo buvusią didybę atgavo Renesanso metu, bet vėl jiems pokštą likimas iškrėtė-jų gyvenamą teritoriją užėmė Osmanai turkai. Iš priespaudos išsivadavo tik XIX amžiaus pradžioje.
Gal dabartinį graikų nepaklusnumą Europos Sąjungos vykdomai politikai lemia jų monarchistinė praeitis? Vis dėlto vienaip ar kitaip ši tauta yra Bizantijos imperijos paveldėtoja, o šioji perėmė senosios Romos praeitį, nors ir riejosi abi. Be to, iki pat 1975 metų šalį valdė monarchai. Taigi dar tik 40 metų kaip jinai yra Respublika.
Sąsajų ir su Lietuva irgi galima lengvai atrasti. Šalyje dar prieškariu lankėsi mūsų žurnalistas ir keliautojas Matas Šalčius. Štai citata iš jo knygos "Svečiuose pas 40 tautų": "Graikų pasienio tarnybos ir muitinės tarnautojai priėmė mane linksmai ir mandagiai- ,mandagiausiai iš visų Balkanų kraštų."Taigi matome, kad žmonės ir valdininkai ten buvo (tikėkimės ir yra) malonūs. Visai be reikalo graikai dėl savo ekonominių reikalavimų yra apšaukiami barbarais. Kaip ir senovėje...
Graikai protestuoja. Piketuoja. Kelia riaušes. Bet iš tų procesų ir naudos savo šaliai išpeša. Mums, lietuviams, yra ko iš jų pasimokyti. Galbūt taip sparčiai "nebalsuotume kojomis", jeigu mokėtume protestuoti, derėtis su RENKAMOMIS valdžiomis. Juk kas, jei ne mes patys jas ir išrenkame, paskelbiame savo atstovais. Sau ir visam pasauliui.
Tai tiek šįkart. Iki!